Stołówka szkolna

Informujemy, że uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w stołówce szkolnej od 3 września 2019 r. Zapis na obiady będzie dokonywany na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zgłoszenia można pobrać w pok. nr 10 lub ze strony internetowej szkoły – wydrukować, wypełnić, podpisać i i dostarczyć Czytaj więcej…

Informacja o ubezpieczeniu

Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej ubezpieczenie dzieci w szkole/przedszkolu nie jest obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny. W związku z tym od przyszłego roku szkolnego, szkoła nie będzie pośredniczyć w wyborze ubezpieczyciela, zostawiając tym samym rodzicom dobrowolność wyboru Czytaj więcej…