Zmiana terminu dni wolnych w szkole

W związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie informuje, że terminy dni wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 r. na 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Działając na podstawie §5 ust.2 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), ustala się nowe terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole, na 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *