Biblioteka

Biblioteka szkolna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rzeszowie jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym z korzystania z innych typów bibliotek i orodków informacji. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

We wrześniu 2006 roku nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Informacyjne. Dużą popularnością cieszy się pracownia multimedialna, gdzie uczniowie mają do dyspozycji komputery z dostępem do sieci Internet. Oprócz naszych bogatych zbiorów uczniowie mogą korzystać z ogromnej ilości informacji znajdujących się w Internecie.

Szkolne Centrum Informacyjne wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy, a także absolwenci szkoły i mieszkańcy osiedla Zwięczyca.

Księgozbiór biblioteki:

– lektury
– literatura dla najmłodszych uczniów
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży
– literatura popularno-naukowa
– literatura pedagogiczna i metodyczna
– encyklopedie, słowniki
– podręczniki

Nr telefonu do biblioteki: (0-17) 7483849

Poniżej przydatne linki:

Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Wykaz bezpiecznych stron internetowych dla dzieci i młodzieży