Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo! Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja  2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność szkół zostaje zawieszona do 7 czerwca 2020 r. Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod Czytaj więcej…

Praca przedszkola w okresie wakacji

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 przedszkole nie będzie prowadzić tzw. dyżurów wakacyjnych organizowanych według dotychczasowych zasad. W tym szczególnym czasie epidemii koronawirusa, chcąc zminimalizować mieszanie się dzieci z różnych placówek, przyjęto, że w okresie wakacji (lipiec–sierpień 2020 r.) przedszkole będzie przez 6 tygodni prowadzić zajęcia dla dzieci uczęszczających Czytaj więcej…

Kształcenie na odległość przedłużone

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół Czytaj więcej…

Listy kandydatów przyjętych

Publikujemy listy kandydatów przyjętych do Przedszkola Publicznego nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w wyniku przeprowadzonego naboru. Lista przyjętych – Przedszkole Publiczne nr 1Lista przyjętych – Szkoła Podstawowa nr 7 Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie Czytaj więcej…

Informacja pedagoga szkolnego

W obecnej sytuacji, podczas trwania nauczania zdalnego, istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online z pedagogiem szkolnym (zarówno dla dzieci, jak i rodziców). Najlepiej będzie skontaktować się ze mną drogą mailową za pośrednictwem e-dziennika lub – po wcześniejszym ustaleniu – za pomocą komunikatorów internetowych. Godziny dyżurów pedagoga:Poniedziałek 900 Czytaj więcej…