Zasady zwrotu podręczników i innych książek

Ze względu na epidemię Covid-19 zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące zwrotu podręczników i innych książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, które będą obowiązywać w najbliższym czasie. Zasady te będą na bieżąco uaktualniane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną. Ze szczegółami można zapoznać się po kliknięciu w link.

Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność szkół zostaje zawieszona do 26 czerwca 2020 r. Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik Czytaj więcej…

Kształcenie na odległość przedłużone

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół Czytaj więcej…

Informacja pedagoga szkolnego

W obecnej sytuacji, podczas trwania nauczania zdalnego, istnieje możliwość skorzystania z konsultacji w formie online z pedagogiem szkolnym (zarówno dla dzieci, jak i rodziców). Najlepiej będzie skontaktować się ze mną drogą mailową za pośrednictwem e-dziennika lub – po wcześniejszym ustaleniu – za pomocą komunikatorów internetowych. Godziny dyżurów pedagoga:Poniedziałek 900 Czytaj więcej…

W związku z ogłoszeniem…

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Przedszkole Publiczne Nr 1) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. Wszelkie pisma prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zszp11.resman.pl. Do Państwa dyspozycji jesteśmy również Czytaj więcej…

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo! Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym w Zespole Czytaj więcej…