Dla rodzica

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19
Oświadczenie rodziców
Oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka

Dzienna stawka żywieniowa
Ogłoszenie w sprawie wysokości opłat
Płatności
Nr konta
Zmiana numeru konta
Zmiany w opłatach


iPrzedszkole
Panel dla rodziców


Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Regulamin korzystania z posiłków


Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r.