Kadra


Dyrektor Szkoły – mgr PIOTR KŁĘK

Wicedyrektor do spraw szkoły podstawowej – mgr GRAŻYNA FURA

Wicedyrektor do spraw przedszkola – mgr BEATA MOTYL


Nauczanie przedszkolne

mgr Agnieszka Abramczyk
mgr Katarzyna Bieniek
mgr Agata Bukowska
mgr Urszula Bura
mgr Ewa Jargieło-Kloc
mgr Bożena Kołodziej
mgr Anna Owarzany
mgr Marzena Pacześniak
mgr Magdalena Skrabucha
mgr Magdalena Świder
lic. Krystyna Ulaszek
mgr Monika Wilk
mgr Katarzyna Wrona
mgr Magdalena Żybura

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Baran
mgr Ewelina Smolak
mgr Beata Łabuz
mgr Marta Piech-Król
mgr Beata Wiącek
mgr Maria Wiktor

Religia

ks. mgr Ludwik Krupa
ks. mgr Robert Firek

Język polski

mgr Ewa Fąfara
mgr Marzena Grzebyk
mgr Agnieszka Pittner

Język angielski

mgr Barbara Kania
mgr Joanna Szpunar
mgr Piotr Wałach

Język niemiecki

mgr Beata Wałach

Historia

mgr Iwona Dąbrowska
dr Radosław Sztaba

Wiedza o społeczeństwie

mgr Iwona Dąbrowska

Geografia

mgr Karolina Krzanowska-Wienc

Biologia

mgr Małgorzata Foltman

Chemia

mgr Małgorzata Foltman
mgr Agnieszka Jurzysta

Fizyka

mgr Agnieszka Jurzysta
mgr Małgorzata Jamrozy

Matematyka

mgr Małgorzata Dronka
mgr Małgorzata Jamrozy
mgr Dagmara Krztoń

Wychowanie fizyczne

mgr inż. Barbara Budziwół
mgr inż. Beata Kumor
dr Janusz Zieliński

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Iwona Dąbrowska

Plastyka

mgr Romuald Różański

Technika

mgr Romuald Różański

Informatyka

mgr Agnieszka Jurzysta
dr Radosław Sztaba

Muzyka

mgr Jadwiga Basista-Janda

Przyroda

mgr Małgorzata Foltman

Świetlica

mgr Anna Biskup
mgr Monika Klucznik
mgr Jagoda Dmytrenko
dr Janusz Zieliński

Biblioteka

mgr Dorota Czernik

Pedagog

mgr Joanna Dziedzic