Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Rzeszowie
Przedszkole Publiczne Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 7

ul. Beskidzka 5
35-083 Rzeszów
(017) 748 3840


sekretariat@zszp11.resman.pl
dyrektor@zszp11.resman.pl
ksiegowosc@zszp11.resman.pl
kadry@zszp11.resman.pl
place@zszp11.resman.pl

Numery telefonów:

(0-17) 7483840 Sekretariat

(0-17) 7483841 FAX

(0-17) 7483842 Dyrektor

(0-17) 7483843 Wicedyrektor ds. Przedszkola

(0-17) 7483845 Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej

(0-17) 7483844 Gabinet stomatologiczny

(0-17) 7483849 Biblioteka

(0-17) 7483846 Pokój wf

(0-17) 7483847 Pokój nauczycielski – szkoła

(0-17) 7483853 Świetlica

(0-17) 7483854 Księgowość

(0-17) 7483855 Pedagog

(0-17) 7483857 Kuchnia

(0-17) 7483859 Intendent