Stołówka

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Zapis na obiady jest dokonywany na podstawie karty zgłoszenia.

Kartę należy wypełnić, podpisać a następnie można zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: place@zszp11.resman.pl lub zabezpieczoną w kopercie, wrzucić do skrzynki pocztowej, która wisi przy drzwiach szkoły.

Poniżej przydatne linki:

Jadłospis
Karta zgłoszenia
Regulamin stołówki szkolnej
Obiady – październik 2020 r.
Odpłatność
Sposób regulowania należności
Dzienna stawka
Dofinansowanie