Wychowawcy

Edukacja wczesnoszkolna

Ia mgr Beata Łabuz
Ib mgr Ewelina Smolak
IIa mgr Maria Wiktor
IIb mgr Beata Wiącek
IIIa mgr Marta Piech-Król
IIIb mgr Katarzyna Baran

Klasy IV-VIII

IVa dr Radosław Sztaba
IVb mgr Marzena Grzebyk
Va mgr Małgorzata Jamrozy
VIa mgr Agnieszka Jurzysta
VIb mgr Agnieszka Pittner
VIc mgr Romuald Różański
VIIa mgr Małgorzata Foltman
VIIb mgr Piotr Wałach
VIIc mgr Iwona Dąbrowska
VIIIa mgr Beata Wałach
VIIIb mgr Ewa Fąfara